Štukové opravy - sjednocení hrubosti

​Lokální opravy jsou v převážné většině případů vždy vidět. Příčinou může být například použití rozdílného materiálu či jiná hrubost podkladu. Opravované plochy mají oproti stávající ploše, na které jsou již 2,3 nebo více nátěrů, jinou hrubost. To má za následek viditelná místa po přetření celé plochy. Tento nežádoucí jev nemůžeme nikdy u lokálních oprav vyloučit, ale můžeme se pokusit ho minimalizovat. K tomu nám poslouží Unigrund P825 . Jedná se o základní nátěr či mezinátěr obsahující jemná křemičitá plniva (písek), která napomáhají k sjednocení hrubosti podkladu.Díky výborné přídržnosti na většině podkladech je možno použít i jako kontaktní můstek na nestandartní podklady či pro silikátové nátěry.

(text souhlasu)