Nátěr břizolitové fasády

Břízolitové omítky jsou mísené minerální směsi. Výsledný povrch je značně mechanicky odolný. Pokud tedy neplánujete zateplení domu za účelem snížení energetické náročnosti, je vhodné tento povrch oživit fasádním nátěrem. Břizolit je podklad silně savý. Savost zároveň může lokálně kolísat. Použitím kvalitního penetračního nátěru (správná volba záleží na zvoleném typu fasádní barvy) se zrovnoměrní a sníží vysoká savost povrchu a tím dojde k významné úspoře následně použité fasádní barvy. Při aplikaci fasádní barvy je vhodné používat válečky s delším chlupem a měkkým jádrem, aby došlo k rovnoměrnému nanesení barvy na výstupky i do prohlubní struktury. Použít je možné všechny typy fasádních barev - akrylátové , siloxanové , silikonové či silikátové – volba konkrétního typu je závislá na stavu a charakteru objektu. Rádi Vám poradíme.

(text souhlasu)