Hybridní nátěry fasád

Hybridní materiály Profitec využívají novou generaci moderní Nano-Keramik technologie, která výrazným způsobem modifikuje a optimalizuje vlastnosti povrchu aplikovaných fasádních barev. Povrch těchto materiálů je po zaschnutí tvořen nanokeramickými částicemi, které razantním způsobem omezují usazování nečistot na jejich povrchu, omezují výskyt a růst plísní a řas a optimalizují chování povrchu při smáčení vodou. Voda u hybridních povrchů nevytváří kulovité kapky, které se dlouho odpařují, případně stékají po povrchu, ale je vytvořen souvislý, extrémně tenký film vody, který se velmi rychle odpařuje a nedochází tak k nežádoucímu či nerovnoměrnému provlhání povrchu fasády. Tento efekt ještě zvyšuje odolnost povrchu vůči biotickým, nebo mikrobiálním atakům. Hybridní technologie také přispívá k excelentní paropropustnosti těchto materiálů. Díky těmto vlastnostem jsou hybridní materiály Profitec používány na objektech historické i moderní výstavby v případech, kdy je nutné zajistit dlouhodobou ochranu a čistotu povrchu i při extrémním zatížení okolním prostředí.

Hybrid Fassadensilikat P 452    Hybrid Fassadensilicon P 413

                                     

(text souhlasu)