Fasádní barvy

Fasádní barvy

Profesionální nátěrové hmoty různých typů zajišťují extrémně dlouhodobou ochranu budov před klimatickými vlivy, minimalizují špinavost povrchu fasád. Pro historické objekty i moderní výstavbu. Hybridní profesionální materiály pro specificky zatížené povrchy.

Barva na fasádu ochrání i před špatným počasím

Při novostavbě i při renovaci staršího domu je samozřejmě při výběru barvy na fasádu nejdůležitější její barevnost. Požadovanou barevnost získáte tónováním a také díky vlastnostem moderních barev, které zajišťují dlouhodobou stabilitu zvoleného barevného odstínu. Zvolená barva na fasádu by proto měla zajistit také ochranu před deštěm, prachem a zvýšenou špinivostí vůbec.