Penetrace

Penetrace před malováním

Profesionální penetrační přípravky ProfiTec zajišťují optimální přípravu podkladu pod různé druhy finálních povrchových úprav. Široká škála přípravků na penetrace umožňuje každý z podkladů připravit tak, aby byla zajištěna dlouhodobá a kvalitní funkce následných úprav povrchu.

Transparentní

Profesionální materiály pro hloubkovou úpravu minerálních a savých podkladů před následnými povrchovými úpravami – zpevnění podkladů, omezení a sjednocení savosti. Použitím kvalitní penetrace lze výrazným způsobem prodloužit životnost následné povrchové úpravy a snížit spotřebu barev.

Bílé, pigmentované

Profesionální materiály pro úpravu různých druhů podkladů před následnými povrchovými úpravami – omezení a sjednocení savosti, vytvoření kontaktních vrstev, strukturní sjednocení povrchu, sanace popraskaných omítek. Použitím kvalitní penetrace výrazným způsobem prodloužíte životnost následné povrchové úpravy a snížíte spotřebu barev.

Penetrace ovlivňují životnost nátěrů

Jsou to nejvíce penetrace, které zásadním způsobem ovlivňují životnost následně aplikovaných povrchových úprav. Ať už při aplikaci omítek, fasádních a interiérových barev, či jiných úprav. Penetrace významně zlepšují komfort při aplikaci dalších materiálů a zároveň zlepšují vlastnosti podkladu.

Zvyšují:

  • pevnost a soudržnost podkladu,
  • zrovnoměrňují savost
  • a dokáží podklad i barevně či strukturně upravit.

Kvalitní penetrace vám zmenší spotřebu barev

Hloubkové penetrace dokáží proniknout až několik milimetrů do podkladu. Tato schopnost jim umožní bezpečnou aplikaci dalších vrstev nátěrů. Pokud vás čeká malování, aplikace fasádních barev a omítek nebo nátěry betonu, penetrační nátěry tak před dalšími povrchovými úpravami pozitivně ovlivňují kvalitu podkladu.

Penetrace Profitec dodáváme i ve formě koncentrátů

Penetrace Profitec využijí zejména profesionální zpracovatelé. Chcete výrazně ušetřit skladovací a přepravní náklady? Vybrané penetrace vám dodáme i ve formě koncentrátů. Vhodným naředěním vám umožní volit intenzitu jejich penetračního účinku.

Penetrace nemají jen obvyklé funkce, tj. zpevnění podkladu a zrovnoměrnění jeho savosti. Penetrační materiály a jejich široká paleta umožní i řešení některých jinak těžko odstranitelných vad podkladů:

  • lokální výskyt nedostatečně vyzrálých podkladů a
  • výskyt prasklin.

Penetrace ProfiTec jsou systémově určeny pod akrylátové, silikonové a silikátové barvy a omítky.